Balicí stroje a linky

COMPACTA 5022 / 7522 / 10022

Automatické baliace stroje

Baličky rady Compacta od nemeckého výrobcu BVM sú určené pre plne automatické balenie. Ide o špičkové stroje s vysokým výkonom, variabilitou a rozsahom aplikácií. Vkladanie produktov môže byť riešené automaticky (pomocou dopravníka) alebo poloautomaticky (zásobník dopĺňaný manuálne). Výkon balenia závisí na konfigurácii stroja a parametroch produktu a môže byť až 100 ks/min.

Celý baliaci cyklus je sledovaný senzormi. Zvárací stroj s kompaktnou teplotou umožňuje baliť do PE, PO a PVC fólií. Výsledné balenie má vysokú estetickú úroveň (predovšetkým pri PO fóliách). Zmena druhu baleného produktu nevyžaduje ručné nastavovanie stroja manuálnymi mechanickými ovládačmi. Časy na zmenu nastavenia sú minimálne a do pamäti stroja je možné uložiť až 100 druhov balených produktov.

 

 • Compacta
 • Compacta 5022

 

Základná technická špecifikácia:

 • manuálne, poloautomatické alebo automatické vkladanie produktov
 • nastavenie stroja sa mení stlačením tlačidla
 • možné použiť PE, PO a PVC fólie v tvare polohadice hrúbky 8 – 100 ųm
 • odťah odpadovej fólie
 • stabilná teplota zvárania
 • bez údržbová priečna zváracia lišta
 • variabilná svetlosť priečnej lišty
 • neobmedzená dĺžka pozdĺžnych zvarov
 • voliteľne posuvný dopravník pre transport krátkych produktov
 • dopravníky (vstupné a výstupné) riadené meničom
 • ovládací dotykový panel s intuitívnym vedením
 • pamäť pre 100 rôznych produktov (možnosť rozlíšenia až na 500)

 

Príslušenstvo a doplnky baliacich strojov Compacta

Prídavné zariadenia strojov Compacta rozširujú možnosti ich použitia. Návrh na konkrétne doplnenie baliaceho stroja Compacta je výstupnou analýzou zákazníkových potrieb balenia a limitujúcich podmienok. Baličky Compacta môžu byť doplnené o:

 • skladací klin pre aplikácie plochej fólie (zjednodušuje aplikáciu potlačených fólií),
 • podávacie systémy – pre ploché produkty ako sú CD, DVD, časopisy,
 • zásobníky balených produktov,
 • registráciu tlače,
 • aplikátor štítku,
 • tlačová jednotka,
 • vysekávač euro otvorov.

Popri uvedených doplnkoch môžu byť baliace stroje Compacta doplnené tiež o vstupné a výstupné dopravníky, manipulátori, snímače, bezpečnostné systémy, a to vždy s ohľadom na kvalitu a ekonomiku balenia a želania zákazníka.

 • Priečný zvar
 • Etiketovačka

 

Technické parametre Compacta 5022 Compacta 7522 Compacta 10022
Maximálna šíka produktu 450 mm 700 mm 950 mm

Šírka zváracej lišty

500 mm 750 mm 1000 mm
Svetlá výška zváracej lišty 220 mm 220 mm 220 mm
Zvýšenie svetlej výšky (voliteľný doplnok) nemožno do 360 mm do 360 mm
Šírka fólie (polohadica) 650 mm 850 mm 1150 mm
Maximálna rýchlosť produkcie* 120 ks/min 60 ks/min 45 ks/min

 *závisí na balenom produkte a konfigurácii stroja

Leták COMPACTA 5022 / 7522 / 10222 k stiahnutiu 

Pre viac informácií o našich baliacich strojoch nás kontaktujte na adrese info.sk@tart.eu.

 

 

 • Tehelná 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • tel.: +421 327 719 210
 • e-mail: info.sk@tart.eu

 

Copyright © 2015 TART, všetky práva vyhradené  |  Zásady používania cookies  |  Nastavenie cookies  |  Zásady ochrany osobných údajov

Kurzor.net